Privacy verklaring

April 2018

Feraxo NV neemt privacy serieus. In deze Privacy verklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen.

De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de producten die wij aanbieden.
Feraxo NV zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In sommige gevallen zullen wij u expliciet uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen wij toestemming afleiden uit uw acties en gedrag.

Welke informatie verzamelen wij?

In deze Privacyverklaring betekent uw 'persoonsgegevens': informatie of informatieonderdelen waarmee u geïdentificeerd kan worden. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Wij verzamelen deze informatie grotendeels wanneer u ons rechtstreeks persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld door een aanvraag tot inlichtingen of een prijsvraag, of de aankoop van een product. Dit soort informatie die wij rechtstreeks van u kunnen verzamelen zijn o.a. uw:
- naam
- adres
- e-mail adres
- telefoonnummer
- betalingsgegevens
- andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt

We kunnen persoonsgegevens eventueel ook uit andere bronnen ontvangen, zoals openbare databanken en informatie van derden. De soort persoonsgegevens die we kunnen verzamelen van dergelijke bronnen zijn o.a. uw:
- naam
- adres
- openbaar beschikbare informatie, zoals toegestaan door de wet

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:
- Contact met u op te nemen over producten die voor u van belang kunnen zijn, op voorwaarde dat u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen of dat u al eerder een product bij ons hebt aangevraagd en de communicatie relevant is voor of verwant is aan die eerdere aanvraag en gedaan is binnen de termijn die is vastgesteld door toepasselijke wetgeving.
- U te voorzien van producten die u bij ons hebt aangevraagd.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In de regel delen wij uw persoonsgegevens met niemand buiten Feraxo NV. Er is echter een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen.
- derden die nodig zijn om een product aan te leveren, zoals een transport- of koerierdienst
- ICT-dienstverleners
- wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken

Indien er persoonsgegevens aan een vertrouwde derde partij gedeeld worden, nemen wij de vereiste maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bijgehouden worden, alle benodigde maatregelen genomen worden tegen misbruik van deze gegevens en enkel gebruikt worden in overeenstemming met deze Privacyverklaring evenals alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving.

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of een andere periode waarbij rekening wordt gehouden met onze operationele vereisten, zoals een goed onderhoud van klantgegevens, het bevorderen van het relatiebeheer met klanten en het beantwoorden van rechtsvorderingen of regelgevingsverzoeken. De meeste informatie van onze klanten wordt bijvoorbeeld bewaard voor de duur van de contractuele relatie gedurende de periode die nodig is om de uitoefening van onze wettelijke rechten te garanderen of om ons te verweren tegen rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens niet langer vereist zijn, zal Feraxo NV deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Het beveiligen van persoonsgegevens

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een 'need-to-know' basis.

Uw rechten

Als u nog vragen of opmerkingen hebt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kan u steeds contact met ons opnemen.

U hebt het recht ons te melden dat:
- u niet meer door ons benaderd wilt worden
- u een kopie wilt hebben van de persoonsgegevens die wij over u hebben
- u wilt dat wij uw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen
- u misbruik van uw persoonsgegevens wilt melden

Wijzigingen

Feraxo NV kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. De meest actuele versie kan u te allen tijde inzien op onze website.